Yönetim

Yönetim

YÖNETİM KURULU ASİL
Semra Koçtürk (Başkan) DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD.
Seda Vatansever (Başkan yard.) MCBÜ Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji AD
Işıl Kurnaz (Genel Sekreter) GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Böl.
Serap Cılaker Mıcılı (Sayman) DEÜ Histoloji-Embriyoloji AD.
Betül Karademir (Genel Sekreter) MÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD.
Zekiye Altun (Üye) DEÜ Onkoloji Enstitüsü
Elif Damla Arısan (Üye) GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Böl.

YÖNETİM KURULU YEDEK
Kazım Yalçın Arğa MÜ Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Feyzan Özdal Kurt CBÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Ayşe Nalbantsoy EÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Bünyamin Akgül İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Saime Batırel MÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD.
Başak Baykara DEÜ Histoloji-Embriyoloji AD.
Pınar Akan DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD.

DENETİM KURULU ASİL
Kemal Özbilgin (Başkan) MCBÜ Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji AD.
Safiye Aktaş DEÜ Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji AD.
Özlem Doruk DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD.

DENETİM KURULU YEDEK
Elgin Türköz Uluer MCBÜ Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji AD.
Şermin Genç DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tuncay Küme DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD.