Yönetim

Yönetim

YÖNETİM KURULU ASİL
A.Semra Koçtürk (Başkan) DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD.
Işıl Kurnaz (Başkan Yard.) GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Böl.
Betül Karademir (Genel Sekreter) MÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD.
Zekiye S.Altun (Sayman) DEÜ Onkoloji Enstitüsü
H. Seda Vatansever(Üye) CBÜ Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji AD
Bünyamin Akgül (Üye) IYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Böl.
Serap Cılaker Mıcılı (Üye) DEÜ Histoloji-Embriyoloji AD.

YÖNETİM KURULU YEDEK
Pınar Akan DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD.
Ayşe Nalbantsoy EÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Feyzan Özdal Kurt CBÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Saime Batırel MÜ Tıp Fakültesi Biyokimya AD.
Başak Baykara DEÜ Histoloji-Embriyoloji AD.

DENETİM KURULU ASİL
Kemal Özbilgin (Başkan) CBÜ Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji AD.
Şermin Genç (Üye) İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi
Elgin Türköz Uluer (Üye) EÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü

DENETİM KURULU YEDEK
Safiye Aktaş DEÜ Onkoloji Enstitüsü
Özlem Gürsoy Doruk DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD.
Tuncay Küme DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD.