Üyelik Başvurusu

Üyelik Başvurusu

Kişisel Bilgiler
Uzmanlık Bilgileri
Embriyoloji in vitro fertilizasyon İnfertilite
Kalp-Damar hastalıkları Kanser Kök hücre
Nörodejeneratif hastalıklar Oto-immun hastalıklar
Deney hayvanı Hücre Kültürü
Flowcytometer analizleri Gen aktarımı Hücre kültürü
Immuno-histokimya / Immunofloresan in situ hibridizasyon Luminometrik
Spektrofotometrik / Spektrofluorometrik Tunel Western blotlama
Akım spektrometri Dizi Analizi Elektron Mikroskobu
ELISA Fluoresan Mikroskop HPLC
ICSI İmmunoblot Inverted Mikroskop
Konfokal Mikroskop Kütle Spektrometresi LCMS-MS
Luminometri Mikroarray Multiplex Sistem
PCR/RT-PCR SEM Spectrofluorimetre
TEM Ultrasantrifüj
Hücre ölümü alanında seçilmiş bildiri,yayın ve aktiviteler(En fazla 5 adet):
Profil Fotoğrafınız:

Üye aidatı: Asil üyelerden 50 TL giriş ödentisi ve 50 TL yıllık aidat alınır. Asosiye üyelerden giriş ödentisi alınmaksızın yıllık olarak 40 TL aidat alınır.

Yönetim tarafından üyeliğiniz onaylandıktan sonra aidatınızı ödeyebilirsiniz.

Hücre Ölümü Araştırma Derneği Hesap Bilgileri

İş Bankası, İzmir Dokuz Eylül Şubesi

Hesap No: (3481)-111174

IBAN: TR490006400000134810111174