DEÜ Moleküler Patoloji Günü II

DEÜ Moleküler Patoloji Günü II

Çok Değerli Meslektaşlarım,

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Patoloji AD olarak “DEÜ Tıp Fakültesi Araştırma Okulu Etkinlikleri” kapsamında “DEÜ Moleküler Patoloji Günü II” bilimsel etkinliğini düzenledik. Moleküler Patoloji alanındaki gelişmeleri paylaşmayı, hasta tanısı ve araştırmalarda gelişimi desteklemeyi amaçlayarak yola çıktık.

Moleküler Patoloji ve morfomoleküler yaklaşıma örnek teşkil eden sunumlar planladık.

Konuk konuşmacılarımızdan biri Massachusetts Institute of Technology and Harvard Medical School’dan Patoloji uzmanı Doç Dr Ömer Yılmaz, MD, PHD. Kendisinin gastrointestinal ve kolorektal mukoza ve karsinomlarla ilgili önemli araştırmaları bulunmakta. Türkiye’deki Moleküler Patoloji’nin gelişimine destek vermek konusundaki duyarlılığının yansıması olarak tatilinden zaman ayırarak bizlere katılmayı kabul ettiği için çok mutluyuz. Diğer konuk konuşmacımız Ege Üniversitesi’nden Prof Dr Sami Kemal Korkmaz ve kendisinin özellikle prostat karsinomlarında çok değerli araştırmaları var.

Katılım koşulları aşağıda sunulan “Moleküler Patoloji Günü II” katılımınızla zenginleşecektir. Sizleri aramızda görmek dileği ile…

Saygılarımla,

Prof. Dr. Sülen Sarıoğlu

DEÜ Moleküler Patoloji Günü Düzenleme Kurulu

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Okulu Etkinlikleri
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Patoloji Anabilim Dalı

Düzenleme Kurulu:

Prof. Dr. Sülen Sarıoğlu (Koordinatör)
Prof. Dr. Safiye Aktaş
Prof. Dr. Meral Koyuncuoğlu
Prof. Dr. Banu Lebe
Prof. Dr. Erdener Özer
Prof. Dr. Sermin Özkal
Prof. Dr. Özgül Sağol
Prof. Dr. Burçin Tuna
Prof. Dr. Çağnur Ulukuş
Prof. Dr. Kutsal Yörükoğlu
Doç. Dr. Duygu Gürel
Doç. Dr. Mehtat Ünlü
Dr. Öğretim Üyesi Anıl Aysal Ağalar

Program için tıklayınız.