DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMI MART 2015 DÖNEMİ

  • Ana Sayfa
  • Duyurular
  • DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMI MART 2015 DÖNEMİ

DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMI MART 2015 DÖNEMİ

Eğitim Tarihi

9-18 Ekim 2017

Eğitim Süresi

80 saat

Eğitim Yeri

DEÜ Tıp Fakültesi Derslikleri

Eğitimin Amacı:
Bu programın amacı, deney hayvanları ile yapılacak olan bilimsel araştırma, test, sağlık hizmetleri uygulamaları, eğitim-öğretim ve yayın gibi temel etkinliklerde yer alacak kişilerin kullanılacak yöntem ve materyaller ile ilgili etik standartları uygulayabilecek ve etik ilkeler doğrultusunda çalışacak ehliyete sahip olmalarının sağlanmasıdır. Araştırmacılara Deney Hayvanları ile çalışırken uymaları gereken mevzuat, etik kurallar, hayvanların anatomi, fizyoloji, histolojileri ve biyokimyasal özellikleri gibi derslerin yanı sıra, hastalıkları, bakım besleme ve üremeleri ile ilgili bilgiler, temel ve özel çalışma modelleri ile denemelerde uygulanan yöntemler uygulamalı olarak verilecektir. Başarılı olanlar “Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır.
SON BAŞVURU TARİHİ: 4 Ekim 2017
Eğitimin Gün ve Saatleri:
10 gün sürecek olan eğitim programı 40 saat teorik ve 40 saat pratik olmak üzere toplam 80 saattir. Hafta içi ve hafta sonu 08.30-17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.


Ön Koşulları:
Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim programlarında derslerin %80’ine devam etmek zorunludur. Kursta devam zorunluluğu bulunmaktadır. Kursiyerlerin başarılı sayılabilmeleri için devam etmiş ve kursun sonunda girdikleri sınavdan 100 üzerinden en az 70 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.


Kimler Katılabilir:
Deney hayvanı kullanarak her türlü eğitim, araştırma, uygulama ve test yapmak isteyen veya bu programların yapılmasında deney hayvanlarına dokunarak ve gözlemleyerek katkıda bulunan öğrenciler, araştırmacılar, akademik, sağlık, teknik ve idari personel deney hayvanı kullanıcısı olarak kabul edilir. 


Eğitim Yeri:
Teorik Dersler ve Sınav: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dersliklerinde, Uygulama Dersleri: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Multidsiplin Lab. Binasında bulunan Deney Hayvanları ve Araştırma Laboratuarında yapılacaktır.,
DENEYDE KULLANILACAK HAYVANLAR Fare, Sıçan, Kobay, Tavşan KURS KATILIMCI SAYISI 40 kursiyer ile sınırlandırılmıştır.(Dokuz Eylül Üniversitesi Personeli ve Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Öğrencileri önceliklidir)
Kayıt İşlemleri İçin: DEÜ Tıp Fakültesi, Multidisiplin Laboratuvarı, Deney Hayvanları Birimi Sekreterliği  Tel:  0232 412 46 51     E-mail: deu.lhb@gmail.com


Eğitim Programı