09-18 Eylül 2019- DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMI

  • Ana Sayfa
  • Duyurular
  • 09-18 Eylül 2019- DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMI

09-18 Eylül 2019- DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMI

 

Eğitim Tarihi:  09-18 Eylül 2019
Eğitim Süresi:  75 saat
Eğitim Yeri:  DEÜ Tıp Fakültesi Derslikleri
Eğitimin Amacı:
Bu programın amacı, deney hayvanları ile yapılacak olan bilimsel araştırma, test, sağlık hizmetleri uygulamaları, eğitim-öğretim ve yayın gibi temel etkinliklerde yer alacak kişilerin kullanılacak yöntem ve materyaller ile ilgili etik standartları uygulayabilecek ve etik ilkeler doğrultusunda çalışacak ehliyete sahip olmalarının sağlanmasıdır. Araştırmacılara Deney Hayvanları ile çalışırken uymaları gereken mevzuat, etik kurallar, hayvanların anatomi, fizyoloji, histolojileri ve biyokimyasal özellikleri gibi derslerin yanı sıra, hastalıkları, bakım besleme ve üremeleri ile ilgili bilgiler, temel ve özel çalışma modelleri ile denemelerde uygulanan yöntemler uygulamalı olarak verilecektir. Başarılı olanlar “Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Bu kurs programı TC. Tarım ve Orman Bakanlığı, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge (2019/3) kapsamında akredite bir kurstur.
Eğitimin Gün ve Saatleri:
10 gün sürecek olan eğitim programı 40 saat teorik ve 35 saat pratik olmak üzere toplam 75 saattir. Hafta içi ve hafta sonu 08.30-18.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Ön Koşulları:
Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim programlarında derslerin %80’ine devam etmek zorunludur. Kursta devam zorunluluğu bulunmaktadır. Kursiyerlerin başarılı sayılabilmeleri için devam etmiş ve kursun sonunda yapılacak olan uygulama ve teorik sınavdan 100 puan üzerinden en az 70 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

Kimler Katılabilir:
Deney hayvanı kullanarak her türlü eğitim, araştırma, uygulama ve test yapmak isteyen veya bu programların yapılmasında deney hayvanlarına dokunarak ve gözlemleyerek katkıda bulunan öğrenciler, araştırmacılar, akademik, sağlık, teknik ve idari personel deney hayvanı kullanıcısı olarak kabul edilir.

Eğitim Yeri: Teorik Dersler ve Sınav: DEÜ Tıp Fakültesi Dersliklerinde,  Uygulama Dersleri: DEÜ Tıp Fakültesi Multidisiplin Lab. Binasında bulunan Deney Hayvanları ve Araştırma Laboratuvarında yapılacaktır.
Deneyde Kullanılacak Hayvanlar Fare, Sıçan, Kobay, Tavşan
Kurs Katılımcı Sayısı 40 kursiyer ile sınırlandırılmıştır.(Dokuz Eylül Üniversitesi Personeli ve
Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Öğrencileri önceliklidir)
SON BAŞVURU TARİHİ: 29 Ağustos 2019 Saat: 17

Kayıt İşlemleri İçin: DEÜ Tıp Fakültesi Mutidisiplin Deney Hayvanları Laboratuvarı Sekreterliği
Tel: 0232 412 46 51 arayınız.
Kurs Katılım Ücreti: 700 TL  (DEÜ personeli için 500 TL )